Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.
 

PsykoterapiaMielenterveydeksi voimme kutsua kaikkia niitä psyykkisiä voimavaroja, joiden turvin selviämme meille kullekin erilaisista arjen vaatimuksista. Kyky rakastaa ja olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa on voimavaroistamme kaikkein tärkein. Vuorovaikutuksesta syntyvät tunteet, joiden tehtävänä on ohjata ajatteluamme ja tekojamme. Jos emme tunnista tunteitamme, emme tunne myöskään aitoa itseämme.

Yhteistyö asiakkaan kanssa alkaa aina voimavarojen kartoituksella tilanteeseen sopivalla arviointimenetelmällä. Sen jälkeen laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa hoitosuunnitelma. Sen avulla asiakas päättää, mistä hän tarvitsemansa hoito- ja kuntoutuspalvelut hankkii.

Me tarjoamme asiakkaillemme psykoanalyyttisesti suuntautunutta yksilö- ja ryhmäpsykoterapiaa. Pitkien, vähintään kolme vuotta kestävien hoitojen lisäksi tarjoamme fokusoituja lyhytterapioita mm. sosiaalisten tilanteiden pelosta, työuupumuksesta tai masennuksesta kärsiville. Lisäksi olemme erikoistuneet erilaisten addiktioiden hoitoon psykoanalyyttisin menetelmin.


Psykoterapiapalveluita:

Psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia

Psykoterapiaryhmä rankasta lapsuudesta kärsiville aikuisille

Psykoterapiaryhmä sosiaalisesta ahdistuksesta, jännittämisestä tai peloista kärsiville nuorille aikuisille

Psykoterapiaryhmä sosiaalisesta ahdistuksesta, jännittämisestä tai peloista kärsiville opiskelijoille
Ole hyvä-Konsultit Oy, Suistokatu 1 B 10 15300 Lahti, Puh. 040 547 8577

  näytä normaaliversio » Ylös