Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.
 

TyöohjausTyönohjauksemme on keskusteluun perustuvaa kokemuksellista oppimista ja oivaltamista, jolla on yhteisesti sovitut ja työnohjaussopimukseen kirjatut tavoitteet. Peruslähtökohtanamme on aina auttaa asiakkaitamme onnistumaan ja jaksamaan työssään paremmin. Tarjoamme työnohjauspalveluita sekä yksilöille että ryhmille. Työyhteisöpalveluihimme kuuluvat erilaiset yhdessä asiakkaiden kanssa suunniteltavat kehittämis- ja muutoshankkeet.

Toimimme työnohjaajina sosiaali- ja terveystoimessa, opetusalalla, nuorisotyössä sekä kaupallisen alan yrityksissä. Asiakkainamme on yksilöitä ja ryhmiä erilaisista hoito- ja kuntoutuslaitoksista, oppilaitoksista ja korkeakouluista, nuorten työpajoista, erilaisista järjestöistä sekä eri toimialoilla toimivista pienistä ja suurista yrityksistä. Meillä on asiakkaita Lahden seudun lisäksi pääkaupunkiseudulla ja Keski-Suomessa.

Työnohjauksen työkaluja:

Työnohjauksen perustehtävä, roolit ja välineet

Työnohjauksen ennakkokysely

Ole hyvä-Konsultit Oy, Suistokatu 1 B 10 15300 Lahti, Puh. 040 547 8577

  näytä normaaliversio » Ylös